Wind is prima te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie is schoon en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame energievoorziening van de gemeente Bergen op Zoom.

Onze gemeente biedt mogelijkheden voor de uitrol van windenergieprojecten. Dit komt voort uit het Nationale Energieakkoord, het provinciale bod windenergie en het door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijk beleid. Ook draagt de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom actief bij aan het project ‘Revival van de Dorpsmolen’ met als doel: hoe verkrijgt de lokale gemeenschap een positie om de voordelen van windenergie naar de gemeenschap te laten stromen.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de windprojecten. Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ste-boz.nl.

 

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.