Partijen zoals de gemeente, inwoners, bedrijven / verenigingen en onderwijs worden ook wel de 4 O’s genoemd: Overheid, Ondernemende burgers, Ondernemers en Onderwijs. Samen hebben zij een belangrijk aandeel in de energietransitie in Bergen op Zoom.

Overheid:

De gemeente staat voor de opgave om de energietransitie vorm te geven. De gemeente wil naast energiebesparing inzetten op het gebruik van duurzame energie, bij voorkeur lokaal geproduceerd en afgezet. De gemeente kan dit niet alleen. Een lokale uitvoeringsorganisatie, zoals de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom, kan de gemeente hierbij ondersteunen.

Ondernemende burgers:

Sportverenigingen, wijkraden en andere burgerorganisaties hebben te maken met de energietransitie en melden zich bij zowel de gemeente als bij het bedrijfsleven. Een Energieconvenant met een passende lokale uitvoeringsorganisatie waarin ook de belangen van de bewoners meegenomen zijn, kan breder acteren en daarmee ook de doelstelling van de lokale Stichting Energietransitie Bergen op Zoom dienen en versterken.

Ondernemers:

Ondanks het bestaan van de Wet milieubeheer waarin het bedrijfsleven wordt verplicht te investeren in duurzame maatregelen, is het werken aan het verduurzamen van de energievoorziening bij veel bedrijven geen corebusiness. Diverse bedrijven streven echter al wel een duurzaam imago na (maatschappelijk verantwoord ondernemen) waarmee een bedrijf een grotere marktwaarde creëert. In de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom kunnen projecten worden opgenomen en samen worden gerealiseerd, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen bedrijven en de andere lokale partners.

Onderwijs en overige partners:

Ook bij de overige partners staat de energietransitie steeds vaker op de agenda. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderwijs. Energiebesparing en het gebruik van duurzame energie is goed voor het milieu en biedt vaak ook financiële voordelen. Minder energielasten voor verenigingen maakt meer middelen vrij om eigen doelen te realiseren. Minder energielasten vermindert de woonlasten voor huurders en woningeigenaren. Het onderwijs denkt mee over nieuwe technieken en draagt bij aan educatieve projecten.

De uitvoeringsorganisatie (Stichting Energietransitie Bergen op Zoom):

Met als doelstelling de energietransitie op een voor de inwoners en bedrijven financieel voordelige wijze verder te brengen, werken de gemeente Bergen op Zoom en de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom samen aan het realiseren van dorpsmolens, collectieve zonnepaneleninstallaties en het uitvoeren van een programma. Projecten dienen daarbij zo veel mogelijk door de gemeenschap zelf worden aangedragen en uitgevoerd. Kijk hier voor een overzicht van de zonprojecten van Energie Coöperatie Bergen op Zon en het laatste project: Zonnecentrale Eventum II. Op deze projecten kan niet meer worden ingeschreven. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ste-boz.nl.

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.