Sinds 26 januari 2018 is de Stichting Energietransitie Bergen Op Zoom (STEB) een feit. Met de oprichting van de stichting willen de initiatiefnemers de verduurzaming van de gemeente Bergen op Zoom een flinke oppepper geven. De initiatiefnemers, betrokken inwoners van Bergen op Zoom, zijn positief over de kansen voor energiebesparende maatregelen en zonne-energie in de gemeente Bergen op Zoom.

De stichting heeft als belangrijkste doelstellingen:
  • De energietransitie te bevorderen en te versnellen naar een duurzame CO2 neutrale energiehuishouding;
  • Het stimuleren van de bewustwording bij alle inwoners op het gebied van duurzaamheid en milieu als ook het verantwoord hiermee omgaan;
  • De energietransitie mede tot stand te brengen en waar mogelijk te faciliteren.
Hoe willen wij dit doen?
  • Het betrekken van zoveel mogelijk partijen, zoals gemeente, inwoners, bedrijven / verenigingen en onderwijs bij de energietransitie. Ook wel de 4 O’s genoemd: Overheid, Ondernemende burgers, Ondernemers en Onderwijs.
  • Het initiëren, ontwikkelen, financieren en mogelijk exploiteren van duurzame energieproductie (wind en zon);
  • Het aanbieden van duurzame elektriciteit;
  • Het leiding of richting geven aan nieuw op te richten (juridische) project-entiteiten.
Doe mee!

Met de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom kun je samenwerken aan een beter milieu en eerlijk investeren in duurzame, lokale energie. Daarmee kan de afhankelijkheid van grote energieleveranciers worden teruggedrongen. Dit leidt tot meer werkgelegenheid en een betaalbare lokale energievoorziening voor de toekomst.

Energie Coöperatie Bergen op Zon

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom initieert grootschalige, collectieve zonne- en windenergieprojecten. Energie Coöperatie Bergen op Zon (ECB) exploiteert de zonprojecten. Iedere betrokken burger, ondernemer, vereniging, overheidsinstantie kan lid worden van Energie Coöperatie Bergen op Zon, Dit betekent dat je als lid kunt meepraten en participeren in de lokale duurzame projecten. Samen met en voor leden. Doe mee en meld je snel aan als lid! 

 

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.