Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners, die samen aan de slag gaan met duurzame energie. Dat kan zijn door gezamenlijk te investeren in het opwekken van zon- of windenergie.

Een energiecoöperatie wordt bij notariële akte opgericht. De energiecoöperatie heeft een eigen bestuur en leden die de koers bepalen van de coöperatie. Een Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt meestal 2 x per jaar plaats. Het lidmaatschap wordt in principe verbonden aan het bezit van een participatie. Vervolgens wordt de participatieovereenkomst vastgelegd.

Participatieovereenkomst
In de participatieovereenkomst worden meerdere zaken vastgelegd. U kunt daarbij denken aan:

  • Hoe de berekening van de participatie tot stand komt;
  • Wanneer er wordt uitgekeerd aan de deelnemers;
  • De voorwaarden en eisen voor het overdragen van een participatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of overlijden;
  • Wat de regels zijn bij verkoop.

Waarom lid worden?
Lid worden van een energiecoöperatie is vooral interessant voor particulieren en organisaties die op hun dak geen zonnepanelen willen of kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld omdat u in een monument of in een beschermd stadsgezicht woont of werkt. Zo helpt u actief mee om uw omgeving te verduurzamen én levert het u een aanzienlijke kostenbesparing op.

Hoe werkt het?
U wordt lid van de energiecoöperatie. In een coöperatie hebben de leden het voor het zeggen, dus samen met de andere leden bepaalt u het beleid van de coöperatie en brengt u het kapitaal in. Dat kapitaal gebruikt de coöperatie om het project te starten. De leden krijgen minimaal 15 jaar lang de energiebelasting over de opgewekte energie terug. En dat levert u jaarlijks honderden euro’s op. Het verwachte rendement is ongeveer 5%. Dat is vele malen hoger dan de rente die u krijgt op een spaarrekening. Daar komt dan nog de ‘verkoop’ van de opgewekte stroom bij.

Postcoderoosregeling
De projecten komen door middel van de nieuwe postcoderoosregeling, ofwel de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) tot stand. Dit betekent dat de leden (particulieren of bedrijven) en de installatie woonachtig of gevestigd moeten zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. De postcodekaart van Nederland bepaalt het postcoderoosgebied.

Bijvoorbeeld: het zonnedak staat in een bepaald 4-cijferig postcodegebied. Alle deelnemers moeten ofwel in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden. U kunt de productie-installatie in het midden van de postcoderoos realiseren of in één van de ‘blaadjes’ van de roos. De deelnemers moeten allemaal binnen de vastgestelde postcoderoos wonen of gevestigd zijn. Bedrijven die in de postcoderoos gevestigd zijn, mogen als lid in de energiecoöperatie meedoen, onder de voorwaarde dat ze een kleinverbruikersaansluiting hebben.

Kijk hier voor meer informatie over Zonnecentrale Eventum II en https://www.ec-boz.nl/projecten/
Op deze projecten kan niet meer worden ingeschreven.

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.