Het aantal energiecoöperaties in Nederland groeit. Door de fiscale voordelen is de verwachting dat het aantal energiecoöperaties het komende jaar nog meer gaat toenemen.

Zon- en windenergie

De beschikking voor de aanwijzing postcoderoosregeling van de Belastingdienst dient te worden aangevraagd door een coöperatie die juridisch en financieel eigenaar is van de installatie. Dit betekent dat om fiscaal voordeel te kunnen genereren, een energiecoöperatie dient te worden opgericht. De coöperatie kan zich zowel richten op zon- als windenergie.

Postcoderoosregeling

zonneprojecten Stichting Energietransitie Bergen op ZoomDe postcoderoosregeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zon- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt.

 

De gezamenlijke coöperatie

Deelnemers richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een bestaande VVE (Vereniging Van Eigenaren) en investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. Check ook altijd of uw energieleverancier hieraan meewerkt! De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonparticipatie is afhankelijk van de keuzes van de lokale energiecoöperatie.

Hoe werkt een energiecoöperatie?

Energie Cooperatie Bergen op Zon - ZonnepanelenEen energiecoöperatie is een vereniging die bij notariële akte is opgericht.
De energiecoöperatie heeft een eigen bestuur en leden die de koers bepalen van de coöperatie. Een Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt meestal 2 x per jaar plaats. Het lidmaatschap wordt in principe verbonden aan het bezit van een participatie. Vervolgens wordt de participatieovereenkomst vastgelegd.

 
 
 

 

 

Participatieovereenkomst

In de participatieovereenkomst worden meerdere zaken vastgelegd. Je kunt daarbij denken aan:

  • Hoe de berekening van de participatie tot stand komt;
  • Wanneer er wordt uitgekeerd aan de deelnemers;
  • De voorwaarden en eisen voor het overdragen van een participatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of overlijden;
  • Wat de regels zijn bij verkoop.
Projecten Energie Coöperatie Bergen op Zon

Kijk hier voor meer informatie over de projecten van de Energie Coöperatie Bergen op Zon en de daarbij behorende postcodes. Met deze projecten zullen de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom deel kunnen nemen via de postcoderoosregeling. Zijn er vragen? Stuur dan een e-mail naar info@ste-boz.nl.

Bron: www.postcoderoosregeling.nl. 

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.