Het bestuur van de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom bestaat van links naar rechts uit Wim van den Bergh, Wis van Meurs en Jaap van der Wal. 

Wim van den Bergh, voorzitter:

‘Als voorzitter van de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom probeer ik me steeds te focussen op het einddoel. De grootste uitdaging daarbij is om bewustwording breed te laten landen. Waar moeten we uiteindelijk als totale gemeenschap naar toe? Naar een balans in gebruik van grondstoffen. Niet meer uit de aarde halen dan dat er ook weer aangemaakt wordt. Het meest concreet is dat voor de meesten van ons in het dagelijkse huishouden: stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Mijn ambitie is aan die ‘transitie’ een bijdrage te leveren.’

‘Ik heb ruim 45 jaar ervaring in de vastgoedsector. Mijn bijzondere interesse is daarbij altijd Duurzaam Wonen geweest. Zowel in de betaalbaarheid als ook in het kunnen blijven wonen. Ook als je wat ouder wordt of wat lichamelijke beperkingen hebt.’

Wis van Meurs, secretaris:

‘Na ruim 30 jaar gewerkt te hebben in technische functies bij General Electric Plastics, ben ik betrokken geraakt bij het ontwerp en de bouw van een aantal fabrieken voor bio-brandstoffen. Ik werd me steeds meer bewust van de noodzaak van het verminderen van gebruik van fossiele energie en het ontwikkelen van duurzame energiebronnen. Als energieambassadeur help ik huiseigenaren met de eerste stappen op weg naar de verduurzaming van hun huizen. Het initiatief van de gemeente Bergen op Zoom om een aantal daken ter beschikking te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen, te realiseren door middel van burgerparticipatie, trok mij erg aan. In mijn rol van secretaris van de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom zie ik een mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Bergen op Zoom.’

Jaap van der Wal, penningmeester: 

‘Ik ben een gedreven duurzame businessmanager, zelfstandig ondernemer en in het dagelijkse leven werkzaam voor INNAX, Platform 31 en een groot schoolbestuur. Dagelijks ben ik bezig met de energietransitie en de mogelijkheden die dit ons biedt. Ik houd van disruptieve trajecten en krijg andere antwoorden door het stellen van andere vragen. Ik ben betrokken bij de energietransitie Bergen op Zoom vanwege het belang voor onze gemeente, onze inwoners, onze kinderen. Ik ben erg blij dat ik op deze wijze een bijdrage kan leveren.’

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.