Kunnen er geen zonnepanelen op uw dak? Woont u in een flat? Of mogen er geen zonnepanelen op uw dak, omdat u in een beschermd stadsgezicht of een monument woont? Maar wilt u toch duurzaam energie opwekken én een flinke besparing op uw energierekening? Dan is dit uw kans. Doe mee in Zonnecentrale Eventum II en profiteer vanaf dag 1 van een mooi voordeel. En dat 15 jaar lang!

**ER IS AL OP HET MAXIMAAL AANTAL PARTICIPATIES INGESCHREVEN. NIEUWE INSCHRIJVINGEN KOMEN OP EEN WACHTLIJST**

Hoe werkt het?
U wordt lid van de nieuw op te richten energiecoöperatie. In een coöperatie hebben de leden het voor het zeggen, dus samen met de andere leden bepaalt u het beleid van de coöperatie en brengt u het kapitaal in. Dat kapitaal gebruikt de coöperatie om Zonnecentrale Eventum II te starten. De leden krijgen minimaal 15 jaar lang een vast bedrag over de opgewekte energie terug. En dat levert u jaarlijks honderden euro’s op. Het verwachte rendement is ongeveer 5%. Dat is vele malen hoger dan de rente die u krijgt op een spaarrekening.

Voor wie?
Zonnecentrale Eventum komt met behulp van een postcoderoosregeling tot stand. Particulieren en organisaties uit de postcodes 4613, 4612, 4611, 4614 en 4661 kunnen deelnemen aan Eventum II. Inwoners die een pand huren komen ook in aanmerking, mits de huurder exclusief energiekosten huurt. De huurder moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit.

Kijk hier https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce voor meer informatie over de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. (SCE)

Zonparticipaties
Zonnecentrale Eventum IIUw inleg wordt uitgedrukt in zonparticipaties. Zonnecentrale Eventum II omvat 276 zonnepanelen, ofwel 190 zonparticipaties van 500 kWh/jr. Een zonparticipatie kost vooralsnog € 500,00.
U mag investeren in één of meerdere zonparticipaties.

Er wordt nu niet meer gewerkt met een korting op de energiebelasting, Zodoende is er ook geen koppeling meer aan het energieverbruik dat u jaarlijks afneemt. Er is dus geen maximum meer ten opzichte van uw eigen verbruik. In tegenstelling tot de oude regeling wordt er ‘subsidie’ uitgekeerd aan de coöperatie die het vervolgens verdeelt naar rato van de deelnemende participaties. De vergoeding kan in de loop van de jaren dalen maar ook weer stijgen. De basis is dat de subsidie een aanvulling is op marktprijs van de stroom. De hoogte van de basis wordt dus bij aanvang bepaald en blijft gedurende 15 jaar gegarandeerd.

Voorbeeld:
Stel dat een deelnemer met 6 zonparticipaties aan het project gaat deelnemen. In dat geval kunnen we de volgende schatting maken van de opbrengst. Eén zonparticipatie levert ongeveer 500 kWh/jr op. Dat wil zeggen dat 6 participaties 6 x 500 kWh/jr oftewel 3.000 kWh/jr opleveren. Uitgaande van de veronderstelde vergoeding van gemiddeld 9 eurocent per kWh levert dat per jaar € 270,00 op. Over 15 jaar is dat een bedrag van € 4.050,00.

De kosten voor deelname bedragen, naast de zonparticipaties vooralsnog € 25,00 per jaar voor het lidmaatschap en € 25,00 inschrijfkosten voor het project.

Extra financiële vergoeding
Zonnecentrale Eventum produceert groene stroom die door de nieuwe energiecoöperatie wordt verkocht aan onze energiepartner Greenchoice. Leden die overstappen naar Greenchoice ontvangen daardoor een extra financiële vergoeding.

Voorwaarden voor deelname
– Deelnemers worden lid van de nieuw op te richten energiecoöperatie.
– Particulieren en organisaties moeten gevestigd zijn in het postcoderoosgebied.
– Het participatie-aandeel in het project mag niet groter zijn dan 20 participaties.
– Particulieren en organisaties moeten een kleinverbruikersaansluiting hebben (max. 3 x 80 Ampère).
– Organisaties mogen voor maximaal 20% een aandeel nemen.

Door wie?
Tijdens de feestelijke ingebruikstelling van Zonnecentrale Eventum I, eind juni 2021, werd Stichting Energietransitie Bergen op Zoom door de toenmalige wethouders Koenders en Jacobs gevraagd de mogelijkheden na te gaan om voor inwoners uit het centrum van de stad, die zelf geen zonnepanelen op hun dak mogen leggen, een collectief zonneproject op te zetten. Afgesproken werd gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om op het dak van gebouw Eventum, waarvan de gemeente eigenaar is, een tweede zonnecentrale te realiseren. Het resultaat van dit onderzoek bleek positief.

Bestuursleden gezocht
Zonnecentrale Eventum II- Energie Coöperatie Bergen op ZonOm de administratie gescheiden te houden van de huidige Zonnecentrale Eventum I moet er een nieuwe coöperatie worden opgericht. De uitvoering van Eventum II wordt in de beginfase aangestuurd door Stichting Energietransitie Bergen op Zoom. Tijdens de realisatie wordt dit overgedragen aan het door de leden nog te benoemen bestuur, dat de nieuwe coöperatie gaat besturen.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 7 september organiseren wij van 19:30 tot 21:00 uur een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven wij uitgebreid uitleg over het project en krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen. De locatie  maken wij binnenkort via deze website bekend.

Wilt u zich nu al door middel van een voorinschrijving aanmelden? Dat kan via deze link: https://portaal.voorstroom.nl/preregistration/5beea979-c33d-42eb-8279-e0f8cc3ebcda

Projectinformatie 
Aantal zonnepanelen: 276 stuks van 340 Wp
Aantal participaties: 190 van 500 kWh/jr
Vermogen: plusminus 105.000  kWp
Geschatte opbrengst: 95.000 kWh/jr
CO2-reductie: 38 ton per jaar
Investering: plusminus € 100.000,00
Verwachte levensduur: > 20 jaar
Rendement op investering: circa 5 %

Vragen?
Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar info@ste-boz.nl.

 

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.