Odura organiseert in samenwerking met onder andere de gemeente Bergen op Zoom en Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (STEB) een informatiebijeenkomst over Zonneveld Dassenberg dat deze zomer in Lepelstraat wordt gebouwd. Tijdens de bijeenkomst wordt uitvoerig ingegaan op het zonneveld en de mogelijkheid voor burgers en bedrijven om financieel te participeren in het project. Geïnteresseerden zijn op dinsdag 12 april van 19:30 tot 21:00 uur van harte welkom in de theaterzaal van het CKB aan de Burgemeester Stulemeijerlaan 3 in Bergen op Zoom.

Zonneveld Dassenberg
Ontwerp Zonneveld Dassenberg
Odura heeft het plan voor het zonneveld met lokaal betrokkenen in de periode van 2018 tot 2022 ontwikkeld. De projectlocatie ligt nabij Landgoed Dassenberg, aan de Halsterseweg tussen de kassen en de A4 in Lepelstraat, en heeft een oppervlakte van circa 6,3 hectare. Het zonneveld wordt gebouwd op landbouwgrond die minder geschikt is voor oogsten. Door op dit land zonne-energie op te wekken krijgt de grond alsnog een goede functie. Zonneveld Dassenberg wordt in de zomer van 2022 gebouwd en naar verwachting in oktober 2022 in gebruik genomen. Het project telt straks ruim 17.000 panelen waarmee jaarlijks ongeveer 8,7 miljoen kWh zonnestroom wordt geproduceerd, voldoende om zo’n 3.200 huishoudens van groene energie te voorzien.

Bijdragen aan de natuur en de omgeving
Goed ingerichte zonneparken kunnen een positieve bijdrage leveren aan de natuur. Daarom is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de landschappelijke inpassing van het project. Zo wordt het zonneveld ingericht met struweelhagen en bloem- en kruidenrijke grassen die de biodiversiteit vergroten. Ook blijft de ontwikkeling van de natuurwaarden gemonitord.

Daarnaast wordt 0,60 euro per geproduceerde MWh afgedragen aan Stichting Energietransitie Bergen op Zoom.

Wim van den Bergh, voorzitter van Stichting Energietransitie Bergen op Zoom: STEB werkt graag mee aan dit – naar ons idee –  goede initiatief. Het duurzaam opwekken op deze locatie draagt bij aan meer groene energie in de gemeente Bergen op Zoom. Ook inwoners die geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun dak te leggen, zijn op deze wijze toch in de gelegenheid om duurzame energie op te wekken. Daarnaast zijn wij verheugd dat met de afdracht van dit zonneveld aan de STEB, wij nog meer in de gelegenheid worden gesteld om onze doelstellingen op het gebied van de energietransitie mogelijk te maken.”

Financiële participatie
Burgers en bedrijven krijgen de mogelijkheid te investeren in dit duurzame project. Daarmee wordt Zonneveld Dassenberg het eerste zonneveldproject in de gemeente Bergen op Zoom dat door middel van financiële participatie door de gemeenschap tot stand komt.

Hoe werkt het?
U koopt obligaties voor een bedrag van minimaal 500,– tot maximaal 10.000,– euro. De opbrengst van de obligaties wordt gebruikt om een deel van de bouwkosten van het zonneveld te financieren. Gedurende de looptijd van 15 jaar ontvangt u een rentevergoeding van 5% op jaarbasis over de hoofdsom. Dat is vele malen hoger dan de rente die u krijgt op een spaarrekening. De rente en aflossing worden gedekt door inkomsten uit subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit.

Aanmelden
Wilt u de informatiebijeenkomst bijwonen? Stuur dan een e-mail naar zonnevelddassenberg@odura.nl met uw naam en de namen van de mensen die eventueel met u meekomen. Kijk voor meer informatie eventueel op https://odura.nl/zonnevelddassenberg.

Over Odura
Odura zet zich in voor de versnelling van de energietransitie. Dit doen zij in de vorm van energieadvies tot oplossingen voor financiering en uiteindelijk uitvoering, maar ook door zelf duurzame energieprojecten te realiseren zoals Zonnepark Weihoek in Roosendaal.

 

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.