De gemeenten in West-Brabant, waaronder de gemeente Bergen op Zoom, hebben een Duurzaamheidsvisie in concept opgesteld. Hierin komen onder meer de opgaven gesteld in RES 1.0 aan bod. Binnenkort gaan we hier dieper op in. In deze Duurzaamheidsvisie is een hoofstuk opgenomen hoe om te gaan met zonne-energie.
Dit om te voorkomen dat ongewenste situaties ontstaan, zoals het gebruik van goede landbouwgrond voor zonneweides.

In dit hoofdstuk geeft de gemeente aan hoe zij om denkt te gaan met verzoeken van geïnteresseerde investeerders. Ook de provincie heeft eind vorig jaar een notitie gestuurd waarin zij bij de gemeentes erop aandringt om zorgvuldig te werk te gaan.

Bergen op Zoom heeft in de Duurzaamheidsvisie vastgelegd dat tot 2030 er maximaal 65 ha aan zonneweides mogen komen, elk niet groter dan 7.5 ha. De gemeenteraad beslist over het al dan niet verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor een zonneweideproject. Bij een positief besluit kunnen de benodigde vergunningen vervolgens bij de provincie worden aangevraagd.

Op dit moment heeft de gemeenteraad ingestemd met een tweetal zonneweideprojecten: één bij de Dassenberg in Halsteren/Lepelstraat en één in Zuidgeest, op een voormalige stortplaats.

Meer weten over Zonnecentrale Eventum? Neem dan contact met ons op. https://www.ste-boz.nl/contact/

 

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.