Op 11 september organiseerden wij in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een informatiebijeenkomst over Zonnecentrale Gemeentewerf. Met zo’n 130 geïnteresseerden was de theaterzaal van het CKB nagenoeg vol. We blikken met jou terug op een geslaagde avond.

Energietransitie Bergen op Zoom

De bijeenkomst werd geopend door Carl Samuels, adviseur duurzame ontwikkeling van de gemeente Bergen op Zoom. Na dit openingswoord ging duurzaamheidswethouder Harijgens kort in op het convenant dat de gemeente begin dit jaar sloot met de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom. Het convenant bevestigt de intentie van de gemeente om samen met de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom de overgang naar een duurzame samenleving gestalte te geven. De Stichting fungeert hierbij als aanjager met steun van de gemeente.

‘Dit moeten we samen doen’

De gemeente Bergen op Zoom heeft net als alle gemeentes in Nederland de enorme taak om de energietransitie te realiseren. ‘Als gemeente zijn wij ervan doordrongen dat we de energietransitie samen moeten doen. Daar hebben we bedrijven, kennisinstituten en vooral u bij nodig’, aldus de wethouder.

De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk daken te voorzien van zonnepanelen en gaf zelf de aanzet hiertoe door het dak van de gemeentewerf ter beschikking te stellen. Lokaal opwekken en lokaal afzetten, op particuliere woningen en bedrijven. Daarnaast toonde wethouder Harijgens zich verheugd dat zo’n groot aantal belangstellenden de informatiebijeenkomst bezocht. Hij trok hieruit de conclusie dat de noodzaak van de energietransitie al bij een groot aantal mensen is doorgedrongen.

Zonnecentrale Gemeentewerf

Wim van den Bergh, voorzitter van Stichting Energietransitie Bergen op Zoom en Energie Coöperatie Bergen op Zon, nam daarna het woord. Zo lichtte hij toe dat de stichting grootschalige, collectieve zon- en windprojecten initieert. Energie Coöperatie Bergen op Zon exploiteert de zonprojecten. Daarna ging Wim onder meer in op Zonnecentrale Gemeentewerf, de postcoderoos, hoe mee te doen, looptijd, betaling van rendement, etc.

Hoe werkt het?

Aan Zonnecentrale Gemeentewerf kunnen inwoners en bedrijven uit de volgende postcodegebieden meedoen: 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4621, 4622 en 4624. Bij deelname wordt je lid van de energiecoöperatie. Samen met de andere leden breng je kapitaal in en bepaal je het beleid. Het kapitaal gebruikt de coöperatie om grootschalige gezamenlijke zonprojecten te starten. De leden krijgen 15 jaar lang de energiebelasting over de opgewekte energie terug. En dat levert je jaarlijks honderden euro’s op. Het verwachte rendement is ongeveer 5%. Dat is vele malen hoger dan de rente die je krijgt op een spaarrekening. Daar komt dan nog de ‘verkoop’ van de opgewekte stroom bij

Word donateur

Geïnteresseerden uit andere postcodegebieden kunnen al wel donateur worden van de coöperatie, maar nog niet meedoen met  zonnecentrale Gemeentewerf. Op korte termijn komen er ook projecten voor de andere postcodegebieden.

Greenchoice

De geproduceerde elektriciteit wordt verkocht aan Greenchoice. De heer Ben Olierook gaf een heldere toelichting over de filosofie en werkwijze van Greenchoice.

Na de presentaties konden de bezoekers vragen stellen. Kijk hier voor de vragen die werden gesteld, inclusief antwoorden.

Presentatie Greenchoice

Presentatie Stichting Energietransitie Bergen op Zoom

Check hier of deelname voor jou interessant kan zijn:

Je kunt ook donateur worden van ECB zonder deel te nemen aan een project. Dat kan voor een bedrag van 25,00 euro per jaar.

Wil jij sponsor of vrijwilliger worden van de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom en / of Energie Coöperatie Bergen op Zon? Jouw hulp is meer dan welkom!

Kijk voor meer informatie over Zonnecentrale Gemeentewerf op https://ec-boz.nl/project/zonnecentrale-gemeentewerf/ of stuur een e-mail naar info@ec-boz.nl. Wij informeren je graag over de mogelijkheden!

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.