De Energie Coöperatie Bergen op Zon werkt samen met de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom aan de realisatie van een aantal zonnedaken. Gezamenlijk willen zij met en voor de inwoners van Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat duurzame energie produceren.

Waarom een zonnedak?

Wil je wel graag een bijdrage leveren aan het verduurzamen van jouw gemeente, maar heb je zelf geen geschikt dak of stuk land om zonnepanelen op te plaatsen? Dan is deelname aan een zonnedak of – weide wellicht iets voor jou! Een zonnedak is een geschikte manier om op grote schaal gezamenlijk groene stroom te produceren. Daardoor kun jij in jouw eigen buurt een steentje bijdragen aan een beter leefmilieu. Daarbij komt nog dat een gezamenlijk systeem per deelnemer financieel veel gunstiger is.

Waar?

Gemeentewerf Bergen op ZoomDe Gemeente Bergen op Zoom heeft het dak van de Gemeentewerf beschikbaar gesteld als zonnedak. De Energie Coöperatie Bergen op Zon (ECB) zorgt voor de installatie en de aansluiting van de panelen. De Stichting Energietransitie Bergen op Zoom huurt het dak. Voor de financiering gaan we gebruik maken van de postcoderoosregeling. Kijk hier voor meer informatie over de projecten van de ECB. 

Hoe werkt het?

Particulieren die mee willen doen aan een zonnedak verenigen zich in een coöperatie. Daarvoor is de Energie Coöperatie Bergen op Zon opgericht. Als deelnemer aan de projecten van ECB word je lid van de coöperatie. De leden brengen gezamenlijk het benodigde vermogen in om het zonnedak te realiseren. De ECB draagt zorg voor de realisatie en exploitatie van het zonnedak als ook de administratie, communicatie en advisering.

Wat is een postcoderoos?

Energie Cooperatie Bergen op Zon - Ik doe mee! -Een postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energiecoöperatie haar leden kan werven, omdat zij bij deelname recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Dit gebied wordt bepaald door de postcodes van de locatie van de zoninstallatie.

Wat is een postcoderoosregeling?

De panelen in het project zijn eigendom van ECB. Met de postcoderoosregeling krijgen leden, in ruil voor hun deelname en naar rato van het aantal zonparticipaties, minimaal 15 jaar lang een energiebelastingkorting op de energienota.

Een lagere energierekening

De opgewekte stroom wordt geleverd aan het publieke energienet. Hiervoor ontvangt ECB een vergoeding. De eventuele meeropbrengst wordt op het einde van het jaar onder de leden verrekend na aftrek van de kosten van ECB. Daarnaast krijg je als deelnemer vrijstelling van het betalen van energiebelasting voor het deel van jouw inleg. Deze vrijstelling wordt geregeld via de eigen energieleverancier. Het resultaat? Een veel lagere energierekening!

Wat zijn de voordelen?
  • Je wekt groene stroom op en draagt hierdoor bij aan een duurzamer en energieneutraal Bergen op Zoom;
  • Je krijgt gegarandeerd minimaal 15 jaar lang de energiebelasting terug over je aandeel in een project;
  • Je rendement is hoger dan de spaarrente bij een bank (we gaan uit van > 5%).

Wat zijn de voorwaarden?

  • Deelnemers worden lid van ECB;
  • Particulieren en organisaties moeten gevestigd zijn in het postcoderoos-gebied;
  • Het participatie-aandeel in het project mag niet groter zijn dan het eigen verbruik;
  • Particulieren en organisaties moeten een kleinverbuikersaansluiting hebben (max. 3 x 80 Ampère);
  • Organisaties mogen voor maximaal 20% een aandeel nemen;
  • De korting op de energiebelasting is gemaximaliseerd op het jaarlijkse verbruik tot een maximum van 10.000 kWh.
Zonparticipaties

Het eerste project betreft het dak van de buitenloods van de Gemeentewerf. De gemeente Bergen op Zoom heeft dit dak als eerste van meerdere daken beschikbaar gesteld. Het betreft de plaatsing van 688 panelen met een nominaal vermogen van 186 kWp en een geschatte jaaropbrengst van 169.000 kWh. De 688 panelen worden opgesteld op een staaldak, optimaal uitgericht op het zuiden. Er zijn geen factoren die het zonlicht negatief kunnen beïnvloeden.”

Energieverbruik

De korting op de energiebelasting is rechtstreeks gekoppeld aan het energieverbruik dat je jaarlijks afneemt. Ons advies is om een bovengrens van circa 80% van het huidige elektriciteitsverbruik aan te houden bij het bepalen van de hoogte van de inleg.

Rekenvoorbeeld

Stel je verbruikt jaarlijks zo’n 3.000 kWh aan elektriciteit en je doet mee met 10 zonnepanelen.

Verbruik3.000 kWh
Opbrengst per paneel245 kWh
Aantal panelen10
Kosten per paneel99,00 euro
Totale inleg (10x 99,00)990,00 euro

Prognose

Verwachte korting per participatie per jaar30,00 euro
Contributie per paneel per jaar17,50 euro
Verwachte korting per saldo per paneel12,50 euro
Verwachte korting per saldo totaal per jaar125,00 euro
Verwachte korting over 15 jaar1.875,00 euro

Na 15 jaar heb je dus naar verwachting 1.875,00 euro korting ontvangen op jouw energierekening met een inleg van 990,00 euro.

Extra financiële vergoeding

Zonnecentrale Gemeentewerf produceert groene stroom die door ECB wordt verkocht aan onze energiepartner Greenchoice. Leden die overstappen naar Greenchoice ontvangen daardoor een financiële vergoeding.

Check voor meer info over de zonprojecten en de voorwaarden van deelname de website www.ec-boz.nl.

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.